Strona główna > Dla projektanta

dla projektanta

Myśl o tym co istotne

 

Crynoline® daje projektantowi gotowe rozwiązanie wymaganego przepisami zagadnienia dostępu do wszystkich części obiektu. Zastosowanie Crynoline® pozwala skupić się na istocie konstrukcji, bez tracenia czasu na mało twórcze projektowanie drabin.

 

Wymogi przepisów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy zapewnić dostęp do wszystkich pomieszczeń i części budynku, związanych z okresową obsługa maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. Jako dojścia i przejścia miedzy różnymi poziomami mogą służyć drabiny, trwale zamocowane do konstrukcji. Drabiny Crynoline® spełniają wymagania ww. rozporządzenia, w szczególności §101.

 

System Crynoline® został zaprojektowany tak, aby spełnić również wymagania norm:

  • DIN18799-1 Drabiny mocowane na stałe do konstrukcji budowlanych.
  • DIN14094-1 Ochrona przeciwpożarowa. Drabiny ewakuacyjne.
  • PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczeństwo maszyn. Stałe środki dostępu do maszyn.
  • PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych.

 

Materiały pomocnicze do projektowania

 

Dla wsparcia pracy projektantów udostępniamy:

  • Szczegółowe wymogi przepisów wobec drabin mocowanych
  • Bloki AutoCAD do wykorzystania w opracowywanych projektach
  • Fachowe doradztwo

 

Zapraszamy do współpracy

 

Do firm projektowych i wykonawczych kierujemy naszą specjalną ofertę współpracy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bliższe informacje.

 

 

Zobacz także:

Wymagania polskich przepisów

Wymogi polskich przepisów wobec stosowania drabin mocowanych


Wymagania DIN 18799-1

Wymogi DIN18799-1 wobec stosowania drabin mocowanych do konstrukcji budowlanych


Wymagania DIN 14094-1

Wymogi DIN 14094-1 wobec stosowania drabin mocowanych jako dróg ewakuacyjnych w ochronie przeciwpożarowej


Wymagania PN-EN ISO 14122-4

Wymogi PN-EN ISO 14122-4 wobec stosowania drabin mocowanych jako stałych środków dostępu do maszyn


Bloki CAD i Revit

Bloki programu AutoCAD oraz Revit do wykorzystania w projektowaniu


Ulotka informacyjna BHP

Ulotka zawierająca informacje nt. minimalnych wymagań stawianych drabinom mocowanym


Drabiny anodowane

Drabiny anodowane spełniają najwyższe wymagania w zakresie trwałości i estetyki.


© 2013 crynoline

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: logo Abeon abeon.pl